Adwokat Szczecin

Michał Żuraw | Kancelaria AdwokackaAdwokat M. Żuraw

Telefon: +48 693 314 169
Fax: (91) 433 62 96
E-mail: michal.zuraw@adwokatura.pl
Adres: Kancelaria Adwokacka
ul. Jagiellońska 90/7
70-437 Szczecin

Archiwum

czwartek, 25 lipca 2019

Deportacja z Polski - jak się przed nią bronić?

autor: Michał Żuraw

sobota, 19 stycznia 2019

Deportacja z Polski - jak się przed nią bronić?

autor: Michał Żuraw

Według oficjalnych statystyk w ostatnich latach do Polskich przyjechało kilkaset tysięcy obywateli Ukrainy. Część z nich, z różnych względów, zostało lub zostanie w przyszłości deportowana na Ukrainę.  

Jeżeli jesteś w trakcie postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu z Polski (tzw. deport) to przede wszystkim musisz wiedzieć, że przysługuje Ci prawo do obrony swoich interesów i to od samego początku. Nie czekaj na wydanie decyzji. Pamiętaj, że masz prawo wglądu w akta sprawy, ale także do czynnego udział w całym postępowaniu. Co to znaczy? Przede wszystkim jest to prawo do składania wniosków dowodowych, które pozwolą wykazać, że bez swojej winy np. spóźniłeś się z wyjazdem z Polski. Warto być aktywnym w postępowaniu, bo dzięki temu sprawa może zakończyć się dla Ciebie korzystnie. Okoliczności dla których możesz pozostać w Polsce mogą być rożne, tak samo jak powody, dla których wszczęto postępowanie w sprawie deportacji. To jednak do Ciebie należy przedstawienie dowodów na poparcie swojej sprawy.

Co zrobić jeżeli już dostałeś decyzję o deporcie?

To jeszcze nie koniec świata, bo od takiej decyzji można się odwołać. Pamiętaj jednak, że masz na to tylko 14 dni od otrzymania decyzji. Pilnuj terminu odwołania, ale także sprawdzaj pocztę i informuj o zmianie swojego adresu do korespondencji, bo decyzja wysłana na ostatni znany Straży Granicznej adres stanie się ostateczna, nawet jeżeli jej fizycznie nie dostałeś. Samo postępowanie w sprawie odwołania od decyzji o deportacji może trwać nawet kilka miesięcy, więc jeżeli nie dostałeś decyzji o natychmiastowym opuszczeniu kraju, to w wyniku odwołania, oprócz możliwości zmiany decyzji, zyskujesz kilka kolejnych miesięcy w Polsce.

Co zrobić jeżeli zostałeś już deportowany?

Czy oznacza to dla Ciebie brak możliwości wjazdu do Polski i strefy Schengen przez kolejne lata, na który został orzeczony zakaz? Niekoniecznie. Istnieje możliwość anulowania zakazu wjazdu, a tym samym możliwość powrotu do Polski, wymaga to jednak przeprowadzenia odpowiedniej procedury przed Strażą Graniczną.

Niezależnie od tego, czy dopiero zostało wszczęte postępoowanie w sprawie deportacji, czy została wydana decyzja albo zostałeś już deportowany, jeżeli nie wiesz jak bronić swoich praw, lub przeszkodą jest bariera językowa, możesz skorzystać z pomocy adwokata, który będzie reprezentować Twoje interesy w Polsce. 

środa, 18 maja 2016

List gończy lub ENA to nie koniec świata

autor: Michał Żuraw

Jeśli czytasz ten wpis, to prawdopodobnie został wydany wobec Ciebie list gończy lub europejski nakaz aresztowania (ENA) i obawiasz się, że nie ma już innego wyjścia, jak tylko przymusowa deportacja czy ekstradycja do kraju i konieczność tymczasowego aresztowania lub odbycia kary pozbawienia wolności.

Jakkolwiek w niektórych przypadkach będzie to prawdą, to jednak może okazać się, że sprawę można rozwiązać pozostając na wolności. Oczywiście wszystko zależy od okoliczności konkretnej sprawy, w której zostały wydane list gończy i europejski nakaz aresztowania (ENA) oraz etapu na jakim sprawa się znajduje (tj. postępowanie przygotowawcze w prokuraturze, postępowanie sądowe, czy też postępowanie wykonawcze już po wydaniu wyroku), niemniej jednak istnienie wiele środków prawnych w postępowaniu karnym, które mogą spowodować, że tzw. europejski list gończy zostanie uchylony.

Powód wydania listu gończego

Wydanie listu gończego najpewniej spowodowane jest Twoim wyjazdem za granicę wiele lat temu i przekonaniem, że pozostawione w Polsce problemy Cię tam nie dosięgną. Niestety, polskie organy ściągania i wymiar sprawiedliwości są cierpliwe, a terminy przedawnienia bardzo długie. Prawdopodobnie Twoja sprawa jest zawieszona, co nie oznacza jednak, że Policja, co pewien czas nie próbuje ustalić Twojego miejsca pobytu, o czym na bieżąco informuje sąd lub prokuraturę.

Co można zrobić w takim przypadku? Przede wszystkim zorientować się na jakim etapie jest Twoja sprawa i jakie można podjąć czynności, aby uchylić tzw. europejski list gończy. Najczęściej bowiem list gończy i ENA wydawane są z tego powodu, że nie można było wykonać z Tobą czynności procesowych, które są niezbędne, aby sprawie nadać dalszy bieg.

Jak uniknąć deportacji lub ekstradycji

W przypadku obaw o zatrzymanie przez organy ścigania krajowe lub zagraniczne i ekstradycję lub deportację z zagranicy, warto skontaktować się z adwokatem, który może ustalić z prokuratorem warunki dobrowolnego stawiennictwa, przesłuchania za granicą lub złożyć w Twoim imieniu stosowne wnioski do sądu.

Wielu czynności w postępowaniu karnym możesz dokonać bez konieczności stawiania się w prokuraturze lub sądzie (w szczególności jeśli przebywasz za granicą), ponieważ wystarczająca będzie obecność Twojego adwokata. Niezależnie od tego, czy trwa śledztwo, czy też sprawa jest już w sądzie, a nawet po wyroku, lub po tzw. odwieszeniu kary pozbawienia wolności istnieje szereg prawych możliwości, które mogą skutkować uchyleniem listu gończego i brakiem konieczności odbywania kary lub tymczasowego aresztowania, a tym samym deportacji albo ekstradycji.

Przykładem takiego sposobu rozwiązania prawnego problemu może być poniższa, opisywana w mediach sprawa:

Popek w Polsce 2016. Raper z Gang Albanii nie poszukiwany. Europejski nakaz aresztowania uchylony

europejski nakaz aresztowania